Panduan Industri

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JADUAL KEDUA-Peraturan Cukai Perkhidmatan

E-mel

Lampiran VI / Bil. 2

JADUAL KEDUA

( Peraturan 3 dan 4 )

1. Orang yang disebut dibawah tajuk Orang Yang Kena Membayar Cukai dalam Kumpulan A, B1, B2, C, D, E, E1, F dan G. Jadual ini yang menyediakan mana-mana perkhidmatan yang kena dibayar cukai dibawah tajuk Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai dalam setiap Kumpulan hendaklah memohon untuk mendapat suatu lesen dengan syarat bahawa jika dua atau lebih lesen dikehendaki, maka peraturan 4(1A) hendaklah terpakai.

2. Orang yang disebut dibawah tajuk Orang Yang Kena Membayar Cukai dalam mana-mana Kumpulan hendaklah mengenakan cukai perkhidmatan ke atas mana-mana perkhidmatan yang disediakan olehnya dibawah tajuk Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai dalam Kumpulan itu.

3. Jika sesebuah syarikat dalam satu kumpulan syarikat menyediakan apa-apa perkhidmatan kena dibayar cukai yang disebutkan dalam butiran j., k., l., m., n., o., atau r. dalam Kumpulan G kepada mana-mana syarikat dalam suata kumpulan syarikat yang sama, perkhidmatan itu hendaklah menjadi perkhidmatan yang bukan kena dibayar cukai.

4. Bagi maksud perenggan (3), dua atau lebih syarikat layak disifatkan sebagai syarikat dalam suatu kumpulan syarikat jika satu syarikat mengawal setiap daripada syarikat-syarikat yang lain.

5. Bagi maksud perenggan (4), sesuatu syarikat hendaklah dianggap sebagai mengawal sebuah syarikat yang lain jika-

(a) syarikat pertama disebut memegang-

(i) Secara langsung;

(ii) secara tidak langsung melalui subsidiari; atau

(iii) bersama secara langsung atau tidak langsung melalui subsidiari,

lebih daripada lima puluh peratus modal berbayar dikeluarkan oleh syarikat kedua disebut; atau

(b) syarikat pertama disebut memegang-

(i) secara langsung;

(ii) secara tidak langsung melalui subsidiari; atau

(iii) bersama secara langsung atau tidak langsung melalui

subsidiary

dari dua puluh peratus hingga lima puluh peratus modal berbayar yang dikeluarkan oleh syarikat kedua disebut dan syarikat pertama disebut mempunyai kuasa pelaksanakan untuk melantik atau mengeluar kesemua atau majority pengarah dalam lembaga pengarah dalam syarikat kedua disebut.

6. Bagi maksud perenggan (5), saham hendaklah disifatkan sebagai tidak dipegang jika saham itu dipegang-

(a) melalui nominee;

(b) dalam suatu kewajipan fidusiari; atau

(c) menurut peruntukan memegang debentur, persuratan amanah untuk mendapatkan debenture atau aktiviti meminjam wang.

7. Jika sesebuah syarikat dikawal menurut perenggan 5(a) dan perenggan 5(b) oleh dua atau lebih syarikat, syarikat itu (syarikat kedua disebut) hendaklah dianggap sebagai dikawal oleh syarikat pertama disebut yang mempunyai kuasa pelaksanaan untuk melantik atau mengeluar kesemua atau majority pengarah dalam lembaga pengarah dalam syarikat kedua tersebut.

8. Jika sesebuah syarikat menyediakan apa-apa perkhidmatan yang disebut dalam perenggan (3) kepada mana-mana orang di luar kumpulan syarikat, perkhidmatan yang sama yang disediakan itu kepada mana-mana syarikat di luar atau di dalam kumpulan syarikat hendaklah menjadi perkhidmatan yang kena dibayar cukai.

9. Cukai perkhidmatan hendaklah dikenakan atas perkhidmatan yang kena dibayar cukai yang disebutkan dalam perenggan (8) pada hari orang yang menyediakan perkhidmatan itu dikehendaki dilesenkan menurut seksyen 8 Akta.

Kumpulan A : Hotel

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan satu hotel atau lebih, mana-mana satu hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik tidak termasuk :-

a.

Penyediaan bilik bagi tempat menginap atau tempat tidur dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

a.

Asrama bagi murid-murid atau pelajar institusi pendidikan ;

b.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

b.

Asrama yang ditubuhkan dan dijalankan atau diselenggarakan oleh insitusi atau badan agama.

c.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge” dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

d.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayan atau fesyen dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

e.

Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang biasanya disediakan oleh pusat kesihatan dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

f.

Penyediaan perkhidmatan urut tidak termasuk perkhidmatan urut yang disediakan dalam kedai gunting rambut, salun dandanan rambut atau salun kecantikan, dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

g.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan dalam hotel yang mempunyai lebih daripada 25 bilik.

h.

Penyediaan padang golf, lapangan sasar golf atau perkhidmatan yang berkaitan dengan golf atau lapangan sasr golf iaitu bagi :-

i.

‘padang hijau’ / pas bermusim ;

ii.

kedi ;

iii.

sewaan ‘golf buggy / turfmate’ ;

iv.

sewaan padang golf ;

v.

tetamu ;

vi.

permainan percuma ;

vii.

jurulatih ;

viii.

ketidakhadiran ;

ix.

kemasukan pertandingan ;

x.

perlawanan ;

xi.

elektrik untuk golf malam ;

xii.

golf malam ;

xiii.

bola latihan atau bola lapangan sasar;

xiv.

sewaan kasut golf ;

xv.

yuran .

Kumpulan B1 : Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mempunyai Lebih Daripada 25 Bilik

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang terletak dalam suatu hotel sebagaimana disebut dibawah Kumpulan A Jadual ini.

a.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang terletak dalam suatu hotel sebagaimana disebut dibawah Kumpulan A Jadual ini.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

b.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge” dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang terletak dalam suatu hotel sebagaimana disebut dibawah Kumpulan A Jadual ini.

c.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang terletak dalam suatu hotel sebagaimana disebut dibawah Kumpulan A Jadual ini.

d.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayaan atau fesyen dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang terletak dalam suatu hotel sebagaimana disebut dibawah Kumpulan A Jadual ini.

Kumpulan B2 : Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mengandungi 25 Bilik Atau Kurang

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak dalam suatu hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang.

a.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak dalam suatu hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang.

b.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge” dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak dalam suatu hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang.

c.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau atau lebih, samada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiaannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak dalam suatu hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang.

d.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayaan atau fesyen dalam suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak dalam suatu hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang.

Kumpulan C : Restoran Terletak Di Luar Hotel

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan kesemuanya didalam tempat yang menyediakannya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM3,000,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini dan yang terletak diluar suatu hotel tidak termasuk :

a.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau.

b.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge” .

c.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayaan atau fesyen.

d.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan.

i.

suatu kantin yang terletak di institusi pendidikan, atau

ii.

suatu kantin yang dikendali oleh suatu institusi atau badan agama.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

2.

Mana-mana orang yang mengendalikan satu medan selera atau lebih dan mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM500,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Kumpulan D : Kelab Malam, Dewan Tari, Kabaret, Pusat Kesihatan, Rumah Urut, Rumah Awam Dan Rumah Bir.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan mana-mana :-

a.

Penyediaan teman menari atau teman sosial.

i.

ii.

kelab malam,

dewan tari,

b.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau.

iii.

kabaret,

c.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge”.

iv.

pusat kesihatan atau rumah urut yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan, yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan dan didaftar secara sah,

d.

Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang biasanya disediakan oleh pusat kesihatan.

e.

Penyediaan perkhidmatan urut.

f.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayaan atau fesyen.

v.

tempat yang dilesenkan dibawah perenggan (a) atau (b) subseksyen (1) seksyen 35 Akta Eksais 1976 dan dinyatakan dalam lesen dalam perenggan (1) peraturan 9 Peraturan-peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 sebagai Rumah Awam Kelas Pertama, Kelas Kedua atau Kelas Ketiga atau Kelas Rumah Bir Kelas Pertama atau Kelas Kedua.

g.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan.

Kumpulan E : Kelab Persendirian

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan satu medan selera atau lebih dan mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

a.

b.

Penyediaan perkhidmatan sukan atau rekreasi termasuk hak untuk menggunakan perkhidmatan itu oleh anggota kelab yang baginya yuran keanggotaan dikenakan selain daripada golf.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman atau keluaran tembakau.

c.

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, “towel charge” atau “cover charge” .

d.

Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang biasa disediakan oleh pusat kesihatan.

e.

Penyediaan perkhidmatan urut tidak termasuk perkhidmatan urut yang disediakan dalam kedai gunting rambut, salun dandanan rambut atau salun kecantikan.

f.

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi promosi pertunjukkan kebudayaan atau fesyen.

g.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan.

h.

Penyediaan bilik bagi tempat menginap atau tempat tidur.

i.

Penyediaan padang golf, lapangan sasar golf atau perkhidmatan yang berkaitan dengan golf atau lapangan sasar golf, iaitu bagi :-

i.

padang hijau/ pas bermusim ;

ii.

kedi ;

iii.

sewaan ‘golf buggy’ / ‘turfmate’ ;

iv.

sewaan peralatan golf ;

v.

tetamu ;

vi.

permainan percuma ;

vii.

jurulatih ;

viii.

ketidakhadiran ;

ix.

kemasukan pertandingan ;

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

x.

perlawanan ;

xi.

elektrik untuk golf malam ;

xii.

golf malam ;

xiii.

bola latihan atau bola lapangan sasar;

xiv.

sewaan kasut golf ;

xv.

yuran.

Kumpulan E1 : Padang Golf Dan Lapangan Sasar Golf Selain Daripada Dalam Kumpulan A dan E

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang (termasuk mana-mana orang yang mengendalikan mana-mana kelab persendirian yang mempunyai jumlah jualan perolehan tahunan RM300,000 atau kurang atau mana-mana hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang) selain daripada Orang Yang Kena Membayar Cukai dalam Kumpulan A dan E, yang mengendalikan mana-mana :-

a.

Penyediaan padang golf, lapangan sasar golf atau perkhidmatan yang berkaitan dengan golf atau lapangan sasar golf, iaitu bagi :-

i.

padang hijau/ pas bermusim ;

ii.

kedi ;

iii.

sewaan ‘golf buggy’ / ‘turfmate’ ;

iv.

sewaan peralatan golf ;

v.

tetamu ;

vi.

permainan percuma ;

vii.

jurulatih ;

i.

padang golf ;

viii.

ketidakhadiran ;

ii.

lapangan sasar golf .

ix.

kemasukan pertandingan ;

x.

perlawanan ;

xi.

elektrik untuk golf malam ;

xii.

golf malam ;

xiii.

bola latihan atau bola lapangan sasar;

xiv.

sewaan kasut golf ;

xv.

yuran.

Kumpulan F : Hospital Persendirian

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

1.

Mana-mana orang yang mengendalikan satu hospital persendirian atau lebih yang dilesenkan dibawah Akta Hospital Persendirian 1971 dan mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

a.

b.

Penyediaan bilik bagi tempat atau tempat tidur.

Penyediaan atau jualan makanan, minuman .

Kumpulan G : Penyedia Perkhidmatan Lain

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

Subtajuk I :

1.

2.

3.

4.

5

6.

1.

2.

Mana-mana orang yang ialah sebuah Syarikat Insuran yang berdaftar dibawah undnag-undang relevan yang pada masa itu berkuat kuasa.

Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan komunikasi yang berdaftar di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) atau yang dilesenkan dibawah Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pelesenan) 2000.

( Dibatalkan oleh P.U.(A)90/2001)

Mana-mana orang yang diberikan kebenaran untuk bertindak sebagai seorang ejen bagi menjalankan urusan berhubungan dengan import atau eksport apa-apa barang atau bagasi dibawah seksyen 90 Akta Kastam 1967.

Mana-mana orang yang dilesenkan di bawah Seksyen 65 atau 65E Akta Kastam 1967 dan diberikan kebenaran untuk bertindak sebagai seorang ejen bagi menjalankan urusan berhubungan dengan import atau eksport apa-apa barang atau bagasi yang disimpan dalam gudang berlesen atau depoh pelepasan pendalaman berkenaan.

Mana-mana orang yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan menyediakan perkhidmatan kad kredit atau kad caj melalui pengeluaran kad kredit atau kad caj.

Subtajuk II :

(Dibatalkan)

Mana-mana orang, agensi kerajaan atau agensi separuh kerajaan yang mengendalikan atau menyediakan satu ruang letak kereta bermotor atau lebih yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000

a.

b.

c.

d.

Penyediaan semua jenis polisi insuran kepada semua pertubuhan perniagaan tidak termasuk-

(i) Penyediaan polisi insurans untuk melindungi risiko yang berhubungan dengan pengangkutan antarabangsa barang-barang-

A. Dari sesuatu tempat di luar Malaysia ke sesuatu tempat di luar Malaysia;

B. Dari sesuatu tempat di dalam Malaysia ke sesuatu tempat di luar Malaysia; atau

C. Dari sesuatu tempat di luar Malaysia ke sesuatu tempat di dalam Malaysia, dan termasuklah penyediaan polisi insurans untuk melindungi risiko yang berhubungan dengan pengangkutan barang-barang di dalam Malaysia yang merupakan sebahagian daripada pengangkutan yang disebut dalam subperenggan (B) dan (C) yang perlindungan itu disediakan oleh orang yang sama;

(ii) Penyediaan polisi insurans kredit eksport kepada pengeksport tempatan, bank atau pelabur untuk melindungi risiko di luar Malaysia yang berhubungan dengan pengeksportan barang-barang, perkhidmatan atau pelaburan; atau

(iii) Penyediaan polisi insurans untuk melindungi risiko di luar Malaysia.

Penyedian perkhidmatan telekomunikasi dalam bentuk telefon, facsimili, telemail, paging, telefon cellular, telex, perkhidmatan lebar jalur atau perkhidmatan nilai ditambah.

(Dibatalkan oleh P.U.(A)90/2001)

Penyediaan perkhidmatan pelepasan barang daripada kawalan kastam.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

3.

4.

5.

6.

7.

bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan kiriman cepat yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Mana-mana orang yang mengendalikan satu pusat servis dan atau pusat membaiki kenderaan bermotor atau lebih, atau kedua-dua pusat itu yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Mana-mana orang yang ialah suatu Agensi Persendirian yang dilesenkan dibawah Akta Egensi Persendirian 1971 yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Mana-mana orang yang menyediakan pekerjaan yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan ini.

Mana-mana orang yang ialah seorang Akauntan Awam yang berdaftar dibawah undang-undang relevan yang pada masa ini berkuatkuasa

e.

f.

g.

h.

i.

Penyediaan ruang letak kereta untuk kenderaan bermotor jika bayaran meletak dikenakan.

Penyediaan perkhidmatan pengiriman cepat bagi dokumen atau bungkusan yang tidak melebihi 30 kilogram setiap satu tidak termasuk penyediaan perkhidmatan pengiriman cepat bagi dokumen atau bungkusan:

(i) dari sesuatu tempat di luar Malaysia ke sesuatu tempat di luar Malaysia;

(ii) dari seasuatu tempat di dalam Malaysia ke sesuatu tempat diluar Malaysia; atau

(iii) dari sesuatu tempat di luar Malaysia ke sesuatu tempat di dalam Malaysia,

dan termasuklah perkhidmatan pengiriman cepat di dalam Malaysia yang merupakan sebahagian daripada perkhidmatan yang disebut dalam subperenggan (ii) dan (iii) jika perkhidmatanitu disediakan oleh orang yang sama.

Penyediaan servis am, membaiki dan menala enjin, menukar, menyesuaikan dan memasang alat ganti, mengimbangi roda, penjajaran roda atau membaiki badan termasuk mengetuk, memetri atau mengecat semula kenderaan bermotor.

Penyediaan pengawal atau perlindungan bagi keselamatan diri atau sekuriti orang lain atau bagi keselamatan atau sekuriti harta atau perniagaan orang lain itu tidak termasuk penyediaan perkhidmatan itu untuk mengawal atau melindungan orang, harta atau perniagaan yang terletak di luar Malaysia.

Penyediaan semua jenis perkhidmatan pekerjaan tidak termasuk-

(i) penyediaan perkhidmatan pekerjaan dalam bentuk penempatan pekerja secara sementara atau membekal pekerja untuk bekerja dengan orang lain bagi suatu tempoh masa; atau

(ii) penyediaan perkhidmatan pekerjaan untuk pekerjaan di luar Malaysia.

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

Mana-mana orang yang ialah seorang Peguambela dan Peguamcara yang berdaftar dibawah undang-undang relevan yang pada masa ini berkuatkuasa.

Mana-mana orang yang ialah seorang Jurutera Profesional yang berdaftar dibawah undang-undang relevan yang pada masa ini berkuatkuasa.

Mana-mana orang yang ialah seorang Arkitek yang berdaftar dibawah undang-undang relevan yang pada masa ini berkuatkuasa

Mana-mana orang yang ialah seorang Juruukur Berlesen atau Berdaftar termasuk Penilai, Penaksir atau Ejen Hartanah Berdaftar yang dilesenkan atau didaftarkan dibawah undang-undang relevan yang pada masa ini berkuatkuasa

Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan perundingan tidak termasuk syarikat penyelidikan dan kemajuan kontrak dibawah seksyen 2 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 (Akta 327) dan institut penyelidikan yang kelulusan dibawah seksyen 34B, Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53).

Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan pengurusan.

Subtajuk III –

(Dibatalkan oleh P.U.(A)119/2007)

Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan kereta sewa dan pandu dan kereta sewa yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Penyediaan perkhidmatan perakaunan, pengauditan, penyimpanan, kira-kira, perundingan atau perkhidmatan professional lain tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan pertubuhan perniagaan yang terletak di luar Malaysia.

Penyediaan perkhidmatan perundangan termasuk perkhidmatan perundingan tentang perkara perundangan tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia atau jika perkara pokok berhubung dengan sesebuah negara di luar Malaysia.

Penyediaan perkhidmatan kejuruteraan, perundingan atau perkhidmatan professional lain tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia.

Penyediaan perkhidmatan seni bina termasuk perkhidmatan perundingan professional tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia.

Penyediaan semua jenis perkhidmatan mengukur termasuk perkhidmatan penilaian, pentaksiran, agensi hartanah atau perundingan professional tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia.

Penyediaan lain-lain jenis perkhidmatan perundingan tidak disebut secara khusus dalam Peraturan-peraturan ini tidak termasuk:

(i) penyediaan perkhidmatan perundingan yang berhubung dengan rawatan perubatan dan pembedahan yang disediakan oleh klinik persendirian atau klinik pakar; atau

(ii) penyediaan perkhidmatan perundingan

Orang Yang Kena Membayar Cukai

Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai

3.

satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam kumpulan ini.

Mana-mana orang, agensi kerajaan atau agensi separuh kerajaan yang menyediakan perkhidmatan pengiklanan yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam kumpulan ini; dan

p.

q.

r.

s.

t.

(iii) yang dibekalkan berkaitan dengan

(A) barang atau tanah yang terletak diluar Malaysia; atau

(B) selain daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan (A) di luar Malaysia.

(Dibatalkan oleh P.U.(A)119/2007)

Penyediaan perkhidmatan kereta sewa dan pandu atau kereta sewa dengan atau tanpa pemandu yang dilesenkan dibawah Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987.

Penyediaan semua jenis perkhidmatan pengurusan termasuk pengurusan atau penyelarasan projek tidak termasuk penyediaan perkhidmatan yang dibekalkan itu berkaitan dengan:

i. barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia; atau

ii. selain daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan (i) di luar Malaysia.

Penyediaan semua perkhidmatan pengiklanan tidak termasuk Penyediaan perkhidmatan itu untuk promosi di luar Malaysia.

Penyediaan perkhidmatan kad kredit atau caj melalui pengeluaran kad kredit utama, kad tambahan atau kad caj tambahan, sama ada dikenakan atau tidak yuran atau fi tahunan yang tidak termasuk-

(i) penyediaan perkhidmatan kad caj yang kad caj dikeluarkan oleh mana-mana syarikat minyak kepada kerajaan Malaysia atau mana-mana orang bagi memperoleh produk dan perkhidmatan yang dibekalkan bagi penggunaan atau berkaitan dengan kenderaan yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia atau orang itu; atau

(ii) penyediaan perkhidmatan kad caj yang kad caj digunakan sebagai instrument pembayaran hanya di premis tempat kerja, institusi pendidikan atau kelab golf atau sukan oleh tenaga kerja, pelajar-pelajar atau anggota-anggotanya mengikut mana-mana yang berkenaan.